BẢNG GIÁ

Khu
Thiên
Hoàng
Phúc
Khu
Thiên
Gia
Phúc
Khu
Thiên
Hồng
Phúc
Khu
Thiên
Vạn
Phúc
Khu
Đại
Phúc
Khu
Thiên
Trường
Phúc

ĐÁ GRANITE XÁM ẤN ĐỘ

ĐÁ GRANITE ĐEN ẤN ĐỘ

Bộ phụ kiện mộ dành Phật giáo bao gồm:

  • Búp sen

  • Tượng kỳ lân

  • Lư hương

  • Lọ hoa

  • Khay hoa quả

Bộ phụ kiện mộ dành Công giáo bao gồm:

  • Tượng Đức Mẹ

  • Thiên thần

  • Lư hương

  • Lọ hoa

  • Khay hoa quả